Į Europos parką patogiai galima nuvykti 66 autobusu, išvykstančiu iš Žalgirio stotelės (autobusų žiede prie Kalvarijų gatvės, šalia buvusio „Tėvynės“ kino teatro, dabar – „Legendos“)

Autobusas dabar sustoja prie pat Europos parko įėjimo

 

A u t o b u s o  i š V i l n i a u s  į  E U R O P O S  P A R K Ą  t v a r k a r a š t i s

 

Darbo dienomis:    9.08    10.10    10.48    11.46    12.32    13.22    14.13    15.03    15.49    16.07    16.39    17.26    17.53     

Poilsio dienomis:    9:58    10.51    11.40    12.51    13.22    14.32    15.10    16.14    17.11

 

Lauksime atvykstant.

 

A u t o b u s o  i š  E U R O P O S  P A R K O  s t o t e l ė s  į   Ž a l g i r i o s t.  t v a r k a r a š t i s

 

Darbo dienomis:    10.59    11.37    12.35     13.21     14.16    15.02    15.52    16.38    17.02    17.29    18.18    18.44    19.36    

Poilsio dienomis:    10:46    11.39    12.30    13.39     14.15    15.22    15.58    17.05    17.59     20:01

 

Pasitikrinti 66 autobuso grafiką galima www.maršrutai.lt arba www.vilniustransport.lt  

 

Atgal į muziejaus lankymą