MUZIEJUS GAMTOJE | MUZIEJAUS LANKYMAS | NAUJIENOS | ATRADIMŲ ERDVĖ | SKULPTŪRA IŠ TV | EDUKACIJA | KONFERENCIJŲ SALĖS | RENGINIŲ GALIMYBĖS | RESTORANAS | KNYGOS IR SUVENYRAI | PAŠTAS | SERTIFIKATAS | RĖMĖJAI | ISTORIJA | STRAIPSNIAI

 

 

Europos parkas įgyvendina muziejų prieinamumo didinimo projektą 

 

 

Viešoji įstaiga Europos parkas įgyvendina paprojektį „Kaimiškose vietovėse esančių Europos parko ir Liubavo muziejų prieinamumo visuomenei didinimas“, kuris finansuojamas Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos lėšomis. Paramos ir bendrojo finansavimo dydis yra 148 613 litų, įstaigos indėlis – 26 226 litai.

 

Paprojekčiu siekiama prisidėti prie ekonominės ir socialinės sanglaudos didinimo, gerinant kaimiškose vietovėse esančių muziejų prieinamumą Vilniaus regiono socialiai jautrioms visuomenės grupėms.

 

Paprojektis sustiprins įstaigos materialinę bazę ir sukurs lankytojų atvežimo į Europos parko ir Liubavo muziejus paslaugą. Abu muziejai yra kaimiškoje vietovėje, todėl įvykdžius paprojektį bus iš dalies išspręsta opi žmonių, o ypač jautriausių visuomenės grupių, atvežimo į muziejus problema.

 

Europos parko vadovas Gintaras Karosas sako: „Tikiuosi, kad įvykdytas paprojektis suteiks galimybę daugiau žmonių naudotis kultūros paslaugomis, pažinti meną ir kultūros paveldą.“

 

Viešoji įstaiga Europos parkas yra pirmasis nevyriausybinės ne pelno organizacijos muziejus Lietuvoje, veikiantis jau trečią dešimtmetį. Įstaigos veikla yra pastovi ir pripažinta Lietuvoje bei užsienyje, bet dėl teisinės bazės netobulumo muziejus negauna nuolatinės valstybės paramos. Pagrindinis Europos parko veiklos finansavimo šaltinis yra pajamos už muziejaus bilietus ir paslaugas.

 

Viešoji įstaiga Europos parkas iš apleisto miško kuria Lietuvos identitetu tapusį meno ir gamtos muziejų po atviru dangumi Europos parką bei istorijos ir kultūros paveldo muziejų Liubavą. 

 

Kitos Naujienos

 

Atgal į pradžią.