MUZIEJUS GAMTOJE | MUZIEJAUS LANKYMAS | NAUJIENOS | ATRADIMŲ ERDVĖ | SKULPTŪRA IŠ TV | EDUKACIJA | KONFERENCIJŲ SALĖS | RENGINIŲ GALIMYBĖS | RESTORANAS | KNYGOS IR SUVENYRAI | PAŠTAS | SERTIFIKATAS | RĖMĖJAI | ISTORIJA | STRAIPSNIAI

Seminaro akimirkos, Europos parkas, Lietuva

SEMINARAS „Baltijos jūros regiono muziejų bendradarbiavimas: turizmas ir edukacija“

 

Šį projektą finansavo ES PHARE 2001 Bendradarbiavimo abipus sienos Baltijos jūros regione programa

Seminaro pranešimai, vertinimai, rekomendacijos

2004 m. gegužės 9-12 dienomis Europos Parkas sukvietė muziejų edukatorius bei dailės mokytojus į tarptautinį seminarą, skirtą vaikų, paauglių, neįgaliųjų bei suaugusių ir pagyvenusių žmonių švietimui Baltijos regiono muziejuose. Seminaras buvo organizuotas kaip dalis Europos parko inicijuoto ir Phare 2001 bendradarbiavimo abipus sienos Baltijos jūros regione programos paremto projekto Baltijos regiono muziejų bendradarbiavimas: edukacija ir turizmas.

Seminare dalyvavo lektoriai iš Wanås muziejaus (Švedija), Kiasmos šiuolaikinio meno muziejaus (Suomija), Lousianos modernaus meno muziejaus (Danija), Pedvalės muziejaus po atviru dangumi (Latvija), Naujojo meno muziejaus (Estija), Jorkšyro skulptūrų parko (Didžioji Britanija), Lietuvos Nacionalinio dailės muziejaus, Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus bei Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus. Ši gan gausų lektorių būrį papildė atstovai iš įvairių ne pelno siekiančių įstaigų, tokių kaip Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokykla, Mažoji Guboja, Lietuvos dailės terapijos taikymo asociacija, Vilniaus technikos biblioteka, Vilniaus pedagoginis universitetas bei Trečiojo amžiaus universitetas.

Seminaro tikslas – skatinti edukacinių programų vystymą Baltijos regiono šalių muziejuose, atsižvelgiant į minėtų tikslinių grupių specifiką. Keturias dienas pasikeitimas patirtimi vyko tiek teoriniame, tiek praktiniame lygmenyje. Lektorių, dalyvių ir temų įvairovė suteikė Europos Parkui be galo daug spalvų ir garsų: čia buvo dainuojama, piešiama, siuvama, vaidinama ir t.t.

Pirmąją seminaro dieną, skirtą vaikų švietimui, lektoriai akcentavo edukacinės veiklos vystymo būtinumą bei menininkų įtraukimą į programų planavimą ir vykdymą. Lektorė iš Louisianos modernaus meno muziejaus pabrėžė demokratinio dialogo skatinimą edukacinėje veikloje, kuomet yra skatinimas įsiklausymas į kito nuomonę, ir ieškojimas daugialypių interpretacijų. Praktinių užsiėmimų metu lektorės iš Wanås muziejaus ir Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus taip pat skatino siekti kūrybiškumo bei interpretacijų įvairovės.

Neįgaliųjų švietimui skirtos dienos metu lektoriai nagrinėjo neįgaliųjų švietimo aktualumą ir šiuolaikinio meno vietą ir galimybes šioje srityje. Jie pristatė sėkmingus projektus, kurie buvo įgyvendinti kartu su neįgaliaisiais. Pagrindiniai raktiniai žodžiai, vykdant šiuos projektus, tai naudojant įvairias išraiškos priemones orientuotis į kūrybinį bei pažinimo procesą, individą ir jo saviraišką bei komunikaciją ir integraciją į visuomenę. Atstovai iš Mažosios Gubojos ir Lietuvos dailės terapijos taikymo asociacijos praktinių užsiėmimų metu parodė,  kokių rezultatų galima pasiekti, ir kaip į meno, savęs bei kitų pažinimo procesą galima įtraukti žmones su negalia. Iš tiesų, dienos pabaigoje buvo akivaizdu, kad muziejų edukatoriai negali ignoruoti meno įtakos žmonėms su fizine ar protine negalia. Neįtraukimas šių žmonių į muziejų studentų tarpą iš dalies būtų tapatus ignoravimui jų pačių.

Paaugliams skirtą dieną lektoriai išskyrė šiai grupei skirtų programų metodologiją bei darbo principus. Lektorė Aldona Dapkutė išskyrė esminius paauglių bruožus, kurie įtakoja darbo principų pasirinkimą. Tuo tarpu Kiasmos šiuolaikinio meno muziejaus edukatorės pristatė inovatyvų projektą “Kiasmos mokykla ant ratų”, kuomet autobusiukas su vienu iš muziejaus edukatorių ir menininkų aplanko 9 klasių vidurinių mokyklų moksleivius. Užsiėmimu metu ieškoma sintezės tarp meno ir kitų dėstomų dalykų. Pavyzdžiui, gretinama meno istorija ir matematika ar biologija, tokiu būdu ieškant tarpdiscipliniškumo ir platesnio suvokimo spektro. Tiek šios edukatorės, tiek seminaro ekspertė Violeta Jasevičiūtė akcentavo proceso, o ne rezultato svarbą. Taip pat jos pabrėžė aktyvų dalyvavimą, kuris skatintų kūrybiškumą ir saviraišką. Visa tai atsispindėjo praktinių užsiėmimų su paaugliais metu, po kurių viena moksleivė prisipažino, jog pirmą kartą gyvenime ji piešė tai, ką norėjo.

Suaugusiems skirta diena atskleidė edukatorių dėmesio trūkumą šiai grupei. Lektoriai iš Trečiojo amžiaus universiteto, turinčio apie 5000 studentų, akivaizdžiai parodė galimus edukatorių tikslus – atsižvelgti ir paremti mokymosi visą gyvenimą koncepciją, integraciją ir komunikaciją. Lektoriai iš Skandinavijos šalių muziejų pabrėžė, kad dažnai švietimas muziejuose peržengia žinių apie meną suteikimo ribas. Visu pirma, įvairių nuomonių ir interpretacijų ieškojimas skatina kūrybiškumą ir toleranciją. Meno kūrinys ir interpretacija gali taip pat tapti savęs ir kitų pažinimo įrankiu bei ryšių ieškojimu, kuomet “aš” iš centro pasitraukia į šalį ir tampa dalimi jį supančios aplinkos.

Seminaro pabaigoje ekspertė Anna Bowman skatino ieškoti integracijos tarp minėtų grupių. Ji akcentavo, kad muziejus turi nepaprastai daug galimybių integruoti neįgaliuosius, suaugusius bei vaikus bendriems projektams, programoms, kuomet tiek seni, tiek jauni turi galimybę bendrauti, pažinti ir mokytis kartu.

Projektą įgyvendino: Viešoji įstaiga „Europos parkas“

 

Adresas: Joneikiškių k., 15148 Vilniaus r., Lietuva

Tel.: (8 5) 2377 077, 2377 070. Faks.: (8 5) 2377 077

El.paštas: hq@europosparkas.lt

Už čia pateiktos informacijos turinį yra atsakingi projekto dalyviai. Jis jokiomis aplinkybėmis neatspindi Europos Bendrijos pozicijos.

Apie projektą

Atgal į Naujienas

Atgal į pradžią.