Tarptautinis seminaras EUROPOS PARKE / International Seminar at Europos Parkas

BSR museums

co-operation: tourism and education

 

 

 

Kviečiame Jus į 2004 m. gegužės 9-12 dienomis Europos parko organizuojamą 4 dienų trukmės tarptautinį seminarą, skirtą edukacijos specialistams iš Baltijos jūros regiono muziejų. Europos parko inicijuotas projektas “Baltijos jūros regiono muziejų bendradarbiavimas: turizmas ir edukacija” laimėjo ES PHARE 2001 Bendradarbiavimo abipus sienos Baltijos jūros regione programos konkursą. Šio daugiašalio projekto partneriai yra Wanĺs muziejus (Švedija), Louisianos modernaus meno muziejus (Danija), Naujojo meno muziejus (Estija), Pedvalės muziejus po atviru dangumi (Latvija) bei Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokykla (Lietuva).

Projekto tikslas - plėtoti Baltijos jūros regiono šalių muziejų bendradarbiavimą. Ypatingas dėmesys yra skiriamas edukacinės veiklos vystymui Lietuvos, Latvijos, Estijos muziejuose, pasinaudojant Baltijos jūros regiono ES šalių patirtimi. Kitas svarbus uždavinys - skatinti kultūrinio turizmo plėtrą. Pagrindinis seminaro tikslas – pasikeitimas edukacine patirtimi praktiniame lygmenyje: organizuojami praktiniai užsiėmimai tikslinėms grupėms, kurių metu bus demonstruojamos edukacinės programos (jų eiga nuo pradžios iki galo). Seminaro pagalba siekiama skatinti naujų edukacinių programų kūrimą Baltijos regiono šalių muziejuose bei pagerinti esamų edukacinių programų kokybę, atsižvelgiant į tikslinių grupių specifiką.

Seminaro metu bus dalijamasi patirtimi, kaupiama informacija naujų edukacinių programų kūrimui muziejuose bei esamų tobulinimui, gvildenamos su meno edukacija susijusios temos:

  • Edukacinė veikla muziejuose ir jos organizavimo praktika;

  • Praktinis darbas su tikslinėmis grupėmis (vaikais, paaugliais, neįgaliaisiais, pagyvenusiais žmonėmis);

  • Edukacinių programų įtaka tikslinėms grupėms bei muziejui kaip institucijai.

Seminare be muziejų edukatorių, dailės mokytojų, jaunimo organizacijų atstovų, meno studentų, dalyvaus 120 moksleivių, suaugusiųjų, pensininkų, neįgaliųjų, su kuriais bus dirbama specializuotų programų metu. Kiekviena iš keturių seminaro dienų skiriama vienai iš tikslinių grupių: 2004 m. gegužės 9d. – vaikams, gegužės 10 d. – neįgaliesiems, gegužės 11 d. - pagyvenusiems žmonėms ir vaikams, gegužės 12 d. – paaugliams.

Seminaro pranešėjai ir edukatoriai:

Gegužės 9 d.

Ida Brćndholt Lundgaard (Louisianos modernaus meno muziejus, Danija);

Laura Feldberga (Pedvalės muziejus po atviru dangumi, Latvija);

Anna Johansson (Wanĺs muziejus, Švedija);

Daiva Krutulienė (Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, Lietuva).

 

Gegužės 10 d.

Nideta Jarockienė (Lietuvos Dailės muziejaus Meno pažinimo centras, Lietuva);

Rima Mockienė (Lietuvos specialiosios kūrybos draugija “Guboja ir VšĮ“Mažoji Guboja”, Lietuva);

Audronė Brazauskaitė (Lietuvos dailės terapijos taikymo asociacija, Lietuva) ir Snieguolė Dikčiutė (kompozitorė, Lietuva);

Erika Adamonytė (Edukologijos magistro laipsnis, Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuva).

Vaiko Edur (Naujojo meno muziejus, Estija);

 

Gegužės 11 d.

Nijolė Popovienė (Lietuvos technikos biblioteka, Lietuva);

Medardas Čiobatas, Danutė Papeikienė (Trečiojo amžiaus universitetas, Lietuva);

Gintaras Karosas, Justė Kisieliūtė (Europos parkas, Lietuva);

Anna Bowman (Jorkšyro skulptūrų parkas, Didžioji Britanija);

Kaija Kaitavuori, Minna Turtiainen (Kiasmos šiuolaikinio meno muziejus, Suomija);

 

Gegužės 12 d.

Aldona Dapkutė (Lietuvos dailės terapijos taikymo asociacija, Lietuva);

Violeta Jasevičiūtė (Nacionalinis M.K.Čiurlionio dailės muziejus, Lietuva).

Arūnė Tornau, Arvydas Baltrūnas, Linas Liandzbergis (Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokykla, Lietuva);

Stasė Ustilaitė (Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuva);

Radvilė Racėnaitė (Nacionalinis M.K.Čiurlionio dailės muziejus, Lietuva). 

Taip pat dalyvaus Vilniaus vaikų invalidų ugdymo centras “Viltis”, Vilniaus “Versmės” vidurinė mokykla, Vilniaus A.Vienuolio gimnazija. Kiekvienos dienos pabaigoje bus organizuojama diskusija apie edukacinę veiklą ir jos problematiką bei ekspertės Annos Bowman dienos komentaras.

Tikimės, kad bendradarbiavimas su didesnę patirtį turinčiais muziejais, edukatoriais bei specialistais skatins kurti bei vystyti edukacinę veiklą muziejuose, o muziejams tapti patraukliais kultūrinio turizmo objektais.

Seminaro dalyvių registracija – kiekvieną seminaro dieną 9.00 – 9.30 val. Europos parke.

Seminaro pradžia – 9.30 val. Europos parke.

Pranešimai bus verčiami iš anglų į lietuvių bei iš lietuvių į anglų kalbas. Dalyvavimas seminare nemokamas.

Kviečiame registruotis elektroniniu paštu: hq@europosparkas.lt arba telefonu (8 5) 2377 077 iki 2004 m. gegužės 7 dienos, nurodant įstaigos pavadinimą, norinčiųjų dalyvauti seminare skaičių, jų vardus, pavardes, elektroninį paštą bei telefono numerį.

Jei būtų reikalinga nakvynė bei informacija apie tai, kaip bus organizuojamas seminaro dalyvių atvykimas iš Vilniaus centro į Europos parką, ją galite gauti pasiteiravę elektroniniu paštu: hq@europosparkas.lt arba telefonu: (8 5) 2377 077.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Pagarbiai,

Gintaras Karosas Europos parko vadovas

Rita Jonkuvienė, Europos parko vadybininkė Tel.: 8 5 2377 077, 8 687 50625 El.paštas: hq@europosparkas.lt