Liubavo dvaro sodybos oficinos ir oranžerijos restauravimo ir pritaikymo kultūros ir viešosioms reikmėms darbai

 

TECHNINIS PROJEKTAS

 

LIUBAVO BUV. DVARO SODYBOS (unik. kod. 899) OFICINOS (unik. kod. 33085, unik. Nr.4191-8006-8016-0001/0002) IR ORANŽERIJOS (unik. kod. 33089, unik. Nr. 4400-1625-7024 ir 4400-1625-7057) RESTAURAVIMAS IR PRITAIKYMAS KULTŪROS IR VIEŠOSIOMS REIKMĖMS

II etapas

 

SUDĖTIS. Techninį projektą sudaro šios dalys:

 

1. Oficina. Tvarkomieji statybos darbai; Tvarkomieji paveldosaugos darbai (restauravimas); rekonstrukcija; Statinio AS dalis.

2. Oficina. Statinio konstrukcijos.

3. Oficina. Vidaus vandentiekis; vidaus nuotekynė.

4. Oficina. Elektrotechninė.

5. Oficina. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų).

6. Oficina. Gaisrinė signalizacija.

7. Oficina. Apsauginė signalizacija.

8. Oficina. Šildymas ir vėdinimas.

9. Oranžerija. Tvarkomieji statybos darbai; Tvarkomieji paveldosaugos darbai (restauravimas); rekonstrukcija; Statinio AS dalis.

10. Oranžerija. Statinio konstrukcijos.

11. Oranžerija. Vidaus vandentiekis; vidaus nuotekynė.

12. Oranžerija. Elektrotechninė.

13. Oranžerija. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų).

14. Oranžerija. Gaisrinė signalizacija.

15. Oranžerija. Apsauginė signalizacija.

16. Oranžerija. Šildymas ir vėdinimas.

17. Lauko inžineriniai tinklai. Hidrogeologinė; vandens tiekimas; buitinė nuotekynė.

 

 

Pastaba. Įgyvendinamas II-asis darbų etapas. Vaizdo stebėjimo kameros šiame etape nebus įrengiamos. Baldai kartu su darbais neperkami. I-ajame darbų etape atlikti darbai: sienų mūro sutvirtinimas, sienų injektavimas ir susiuvimas.

 

Perkančiosios organizacijos paaiškinimai (pirkime Nr. 154766)